Dofinansowanie z Funduszu Młodzieżowego

Zespół HSBC 2022

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości dostała pełno nowych możliwości w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Niezmiernie cieszymy się, że będziemy mogli jeszcze prężniej działać z naszymi wolontariuszami i postawić właśnie na ich rozwój. Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wzmocnienie potencjału komunikacyjnego, organizacyjnego i zarządczego” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 134 440,50 złotych.

W ramach działań skupimy się na poprawieniu komunikacji dotyczącej podejmowanych przedsięwzięć, poprawie organizacji pracy w fundacji, a także postawimy na rozwój naszych wolontariuszy, którzy regularnie działają społecznie, wpływając na rozwój i rozpoznawalność EFRP.

Otrzymanie środków na rozwój to dla naszej Fundacji duża szansa na znaczący krok naprzód i osiąganie nowych celów, gdyż działania skrojone na tak szeroką skalę i trafiające do ogromnej grupy studentów wymagają od nas nie tylko zaangażowania w projekt i poświęcenia mu czasu, ale także ogromnych nakładów kapitałowych, które pozwalają na efektywne i szeroko zakrojone działanie.

Wierzymy, że na młodych ludziach spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju i regionu. Poprzez nasze projekty i inicjatywy staramy się kształtować wśród osób młodych postawy przedsiębiorcze, obywatelskie i społeczne, a także kształcić kompetentnych i świadomych liderów, zdolnych do odpowiedzialnego przywództwa. Te wartości są również fundamentami pracy całej społeczności Fundacji, od początku jej powstania. Pozyskane środki będą procentować na wielu płaszczyznach, gdyż usprawnią one nie tylko funkcjonowanie naszej organizacji, której działania znacząco wyjdą poza dotychczasowe pola, ale także przyczynią się do budowania nowego pokolenia przedsiębiorców w Polsce i w regionie.

W poszerzaniu zakresu działań naszej organizacji kluczowe jest dobre gospodarowanie aktywnością wolontariuszy, a także jeszcze intensywniejsze zaangażowanie w życie publiczne. Aby móc to osiągnąć stawiamy na polepszenie kompetencji organizacyjnych działaczy, a także wzmocnienie działań marketingowych. Działaniami realizowanymi dzięki dofinansowaniu zostanie objętych 38 regularnie udzielających się wolontariuszy – w skład, których wchodzą nie tylko studenci, ale także wolontariusze pochodzący ze środowiska biznesowo-ekonomicznego. Dzięki przewidzianym we wniosku działaniom, kadra Fundacji znacznie podniesie swoje kompetencje i poszerzy możliwości dostępu do wiedzy, informacji i kontaktów, co przełoży się znaczny wzrost jakości realizowanych inicjatyw.

Autor: Łukasz Wołoszczak

Poprzedni wpis
Kształcimy Liderów Trójmorza
Następny wpis
II edycja Mentoringu Olimpijskiego

Ostatnie aktualności

Menu