Kim jesteśmy?

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (EFRP) to organizacja pozarządowa, która poprzez realizację krajowych oraz międzynarodowych projektów i inicjatyw zmienia paradygmat nauczania przedsiębiorczości, kształtuje więzi społeczne i postawy obywatelskie, a także buduje pozytywny wizerunek Polski, jako gospodarczego i społecznego lidera wśród państw regionu. Fundacja swoją działalność skupia w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza.

Wierzymy, że w młodych ludziach tkwi ogromny potencjał, dlatego tworzymy dla nich dla nich międzynarodowe platformy rozwoju i integracji, aby mogli wymieniać się doświadczeniami, rozwijać swoje umiejętności i inspirować się nawzajem. Staramy się wyposażyć ich we wszystkie elementy, takie jak wiedza, umiejętności i kontakty, niezbędne do wdrażania w życie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Dzięki własnym doświadczeniom i nabytym kompetencjom, wiemy, jak to to robić.

Zarząd

Julian Smółka

Prezes Zarządu

Aktywny działacz społeczny i przedsiębiorca, posiadający liczne doświadczenia w zakresie koordynowania projektów, zarządzania organizacjami czy analiz strategicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Agencji Badań Medycznych i Asseco Business Consulting. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze e-commerce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję m. in. prezesa i współzałożyciela SKN Ekonomii Politycznej, członka zarządu SKN Biznesu oraz członka Prezydium Samorządu Studentów, a także prowadził i współtworzył liczne projekty i inicjatywy studenckie.

Kamila Sobczyk

Członkini Zarządu

Aktywistka od najmłodszych lat, wspierająca działania i rozwój młodzieży w obszarach m.in artystycznym, naukowym i przedsiębiorczym. Postrzega pokolenie Z jako szansę na lepsze jutro. Wierzy, że kształtowanie wartości i pewności siebie wśród młodzieży, w tym rozwój ich pasji i zainteresowań, jest inwestycją w przyszłość. Założycielka charytatywnego ruchu młodzieżowego Marzenia Utkane z Gwiazd, tworzącego wydarzenia artystyczne angażujące tysiące osób. Studentka Szkoły Głównej Handlowej i koordynatorka licznych projektów w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Rada Nadzorcza

Marcin Słowik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doświadczony koordynator projektów, od wielu lat angażujący się w inicjatywy studenckie i społeczne. Praktykę zawodową zdobywał w wielu firmach zarządzając zróżnicowanymi projektami, aktualnie pracuje jako Project Manager w Biurze Strategii i Zarządzania Projektami TUiR Warta, gdzie odpowiada za realizację projektów strategicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie reprezentował społeczność studencką w Senacie SGH, pełnił funkcję członka zarządu SKN Biznesu oraz tworzył, koordynował i konsultował liczne projekty i inicjatywy studenckie.

Hubert Wejman

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aktywny społecznik starający się zmieniać otaczający go świat na lepsze. Pracuje jako koordynator projektu Polish National Sales Awards i konsultant ds. PR. Od wielu lat działa w sektorze organizacji pozarządowych, współpracując i wspierając komunikację takich organizacji jak Instytut Misesa, Stowarzyszenie KoLiber czy think tank Warsaw Enterprise Institute. Student Szkoły Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący SKN Ekonomicznej Analizy Prawa.

Rada Programowa

dr Marcin Dąbrowski

Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH

Członkini Rady Programowej

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH

Członkini Rady Programowej

dr Adam Czerniak

Członek Rady Programowej

Marek Łyżwa

Członek Rady Programowej

Elżbieta Pełka

Członkini Rady Programowej

Michał Gałagus

Członek Rady Programowej

Maciej Borucki

Członek Rady Programowej

Mateusz Kopiec

Członek Rady Programowej

Julia Skrzypczyk

Członkini Rady Programowej

Menu