Mentoring Olimpijski to program wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedsiębiorczości. Uczestnicy XVII Olimpiady Przedsiębiorczości podczas cyklu warsztatów prowadzonych przez byłych olimpijczyków, którzy odnieśli już sukces w życiu zawodowym, nabędą wiedzę o możliwościach praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i wyboru dalszych ścieżek rozwoju kariery.

Harmonogram projektu

Rekrutacja

03-10 listopada 2021

Kwalifikacja do Programu zostanie przeprowadzona na podstawie oceny formularza rekrutacyjnego. Z wszystkich nadesłanych aplikacji, zostanie wyłonionych 60 uczestników Programu, podzielonych odpowiednio na dwie 30-osobowe grupy zjazdowe oraz dwadzieścia 3-osobowych grup uczestniczących w cyklu spotkań mentoringowych online.

Warsztaty

I termin: 26-28 listopada 2021
II termin: 03-05 grudnia 2021

Warsztaty merytoryczno-mentoringowe odbędą się stacjonarnie w dwóch terminach 27-28.11 oraz 4-5.12.2021 r. na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W jednym weekendowym zjeździe weźmie udział grupa 30 uczestników projektu.
Podczas jednego weekendu przeprowadzonych zostanie 5 warsztatów mentoringowych oraz warsztat merytoryczny prowadzony przez eksperta ze Szkoły Głównej Handlowej.

Celem warsztatów mentoringowych jest przedstawienie sposobów praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas przygotowań do olimpiad, a także pokazania możliwych ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Mentorzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, które nabyli podczas studiów, a także w pracy zawodowej. Podczas warsztatów merytorycznych uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przydatną na wczesnych etapach kariery.

Warsztaty poprowadzi 10 mentorów oraz ekspert ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkania mentoringowe

06-31 grudnia 2021

Spotkania odbędą się w okresie od 6 do 31 grudnia 2021 r. Każdy z uczestników weźmie udział w 3 spotkaniach mentoringowych w formie zdalnej prowadzonych w 3-osobowych grupach. Przydział uczestników projektu do poszczególnych mentorów nastąpi na podstawie formularza preferencji.

Podczas cyklu mentorzy opierając się na posiadanym doświadczeniu, postarają się zaadresować potrzeby uczestników zdiagnozowane podczas rozmów oraz odpowiedzieć na pytania. Celem mentoringu będzie przedstawienie szans jakie stoją przed młodzieżą szczególnie uzdolnioną w zakresie przedsiębiorczości.

Nasi partnerzy

Jesteś zainteresowany naszym programem? Tutaj znajdziesz formularz rekrutacyjny.

Możesz się też z nami skontaktować mailowo: mentoring@efrp.org.pl

Menu