Inicjatywy dla edukacji i biznesu

rozwijamy postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży

tworzymy platformy współpracy międzynarodowej młodych

kształtujemy więzi społeczne i postawy obywatelskie

Inicjatywy EFRP

High School Business Challenge

Międzynarodowy konkurs biznesowy skierowany do uczniów szkół średnich, odbywający się w krajach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie podczas czterech etapów konkursu 2000 uczniów mierzy się zespołowo z wyzwaniami biznesowymi w formie studiów przypadku.

Publikacje

Fundacja prowadzi działalność wydawniczą w zakresie edukacji przedsiębiorczości w Polsce przygotowując materiały dydaktyczne, analizy systemowe i instytucjonalne oraz zalecenia rozwojowe.

Projekty realizowane we współpracy z SKN Biznesu SGH

MedBiz Innovations Program

Międzynarodowa platforma inkubacyjna dla startupów w sektorze technologii medycznych, podczas której mentorzy ze świata biznesu pomagają studentom rozwijać swoje pomysły biznesowe.

Akademia Inwestowania Alternatywnego

Unikatowy projekt skupiony na przedstawieniu uczestnikom niestandardowych form inwestowania kapitału i zarabiania, podczas którego dowiedzą się o ryzykach i szansach związanych z inwestowaniem w sztukę, złoto czy nieruchomości.

Aktualności

Piszą o nas

Menu