Inicjatywy dla edukacji i biznesu

rozwijamy postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży

tworzymy platformy współpracy międzynarodowej młodych

kształtujemy więzi społeczne i postawy obywatelskie

Inicjatywy EFRP

High School Business Challenge

Międzynarodowy konkurs biznesowy skierowany do uczniów szkół średnich, odbywający się w krajach Grupy Wyszehradzkiej, gdzie podczas czterech etapów konkursu 2000 uczniów mierzy się zespołowo z wyzwaniami biznesowymi w formie studiów przypadku.

The Update

Wydarzenie skierowane do studentów kierunków biznesowych i STEM, tworzące platformę wymiany intelektualnej i budowania interdyscyplinarnych relacji. Podczas paneli i prelekcji podnoszone są najważniejsze bieżące wyzwania, dając osobom uczestniczącym możliwość wspólnego szukania ich rozwiązań.

Mentoring Olimpijski

Mentoring Olimpijski to program wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie przedsiębiorczości. Uczestnicy XVII Olimpiady Przedsiębiorczości podczas cyklu warsztatów prowadzonych przez byłych olimpijczyków, którzy odnieśli już sukces w życiu zawodowym, nabędą wiedzę o możliwościach praktycznego wykorzystania kompetencji i teoretycznej wiedzy nabytych podczas olimpiad oraz wyboru dalszych ścieżek rozwoju kariery.

Jetpack

Jetpack daje szansę na rozwój zdolności przedsiębiorczych uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Program kierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą rozwijać kompetencje biznesowe kluczowe przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie ideacji, prototypowania i testowania koncepcji biznesowych z użyciem nowoczesnych technologii takich jak AI, wirtualne mapy myśli, czy programy do zarządzania projektami.

Three Seas Leadership School

Międzynarodowa szkoła letnia skierowana do młodych liderów z 12 krajów wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza, która daje uczestnikom możliwość rozwoju w jednym z trzech obszarów: biznesie, działalności społecznej oraz polityce obywatelskiej. Projekt ma za zadanie wspierać kształtowanie się przyszłych elit regionu oraz umożliwiać budowanie między uczestnikami wartościowych relacji, mogących zaowocować w przyszłości.

Projekty realizowane we współpracy z SKN Biznesu SGH

Akademia Inwestowania Alternatywnego

Unikatowy projekt skupiony na przedstawieniu uczestnikom niestandardowych form inwestowania kapitału i zarabiania, podczas którego dowiedzą się o ryzykach i szansach związanych z inwestowaniem w sztukę, złoto czy nieruchomości.

Aktualności

Piszą o nas

Menu