Kształcimy Liderów Trójmorza

Dla 33 reprezentantów pochodzących z 12 krajów inicjatywy Trójmorza, dwa sierpniowe tygodnie (15-26 sierpnia) to czas intensywnej pracy poświęconej zdobywaniu nowych umiejętności i opracowywaniu strategii działania w ramach projektu. Młodzi uczestnicy podczas letnich warsztatów pracowali nad pomysłami wzmocnienia kapitału społecznego pomiędzy państwami regionu niejednokrotnie integrowanymi w zakresie gospodarczym, natomiast zapomnianymi na płaszczyźnie integracji społecznej.

Szkoła Liderów Trójmorza (Three Seas Leadership School – TSLS) to szkoła letnia, która obejmowała serię wykładów, warsztatów i szkoleń zorientowanych na podnoszenie kompetencji uczestników, a także poszerzanie wiedzy z zakresu biznesu, aktywności społecznej i polityki obywatelskiej. Ostatni z dwóch tygodni szkolenia uczestnicy spędzili w podwarszawskim Teresinie na pracy w interdyscyplinarnych zespołach dyskutując nad bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi i wyzwaniami stojącymi przed krajami Inicjatywy. Zwieńczeniem projektu była uroczysta Gala Finałowa, podczas której zaprezentowano wypracowane rozwiązania.

Gala otwarcia TSLS / Fot: Anna Rejman

Od kilku lat w przestrzeni publicznej coraz częściej promowana jest koncepcja Trójmorza jako projekt geopolityczny 12 państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Nazwa Inicjatywy pochodzi od położenia wymienionych państw w pobliżu Morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Pomimo podejmowanych wysiłków na rzecz wzmocnienia stosunków gospodarczych między krajami regionu wciąż niewiele z nich nakierowane jest na wzmocnienie kapitału społecznego. Brak silnych relacji pomiędzy liderami społecznymi i biznesowymi państw Trójmorza przekłada się na niewystarczające i nieoptymalne wykorzystanie potencjału regionu.

Budowanie platform współpracy wydaje się jednym z kluczowych działań dla długookresowego powodzenia projektu. Należy pamiętać, że przyszłość Inicjatywy i jej dalszy rozwój będą zależeć od młodych ludzi. To właśnie oni będą odpowiedzialni za utrzymywanie zbudowanych relacji i podejmowanie dalszych działań. To dzięki młodym liderom politycznym, społecznym i biznesowym oraz ich przekonaniom o wartości wspólnej współpracy, 12 wcześniej wymienionych państw będzie mogło szybko i efektywnie się rozwijać zachowując przy tym integralność gospodarczą i społeczną.

Niezmiernie cieszymy się, że za organizację inicjatywy takiej jak Szkoła Liderów Trójmorza odpowiadamy my: studenci działający w Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (EFRP), a także absolwenci z Korporacji Handlu Zagranicznego SGH. To właśnie w naszym międzypokoleniowym gronie prawie dwa lata temu powstał pomysł organizacji szkoły letniej dla młodzieży z krajów Trójmorza. Przyświecała nam idea stworzenia sieci kontaktów, która w długiej perspektywie będzie przynosić korzyści w postaci lepszej współpracy politycznej i gospodarczej, a przy okazji ma wesprzeć budowę świadomości na temat Inicjatywy w regionie.

Pierwsza edycja letniej Szkoły Liderów Trójmorza rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, na której pojawili się wybitni przedstawiciele biznesu oraz instytucji publicznych. Główny wykład na temat konieczności kształtowania przyszłych elit wygłosił Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Odczytano również uroczyste listy od dwóch ministrów – Pawła Jabłońskiego, pełnomocnika rządu ds. Trójmorza i Piotra Mazurka, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej. Młodzi przedstawiciele państw Inicjatywy Trójmorza wysłuchali wykładów inauguracyjnych wygłoszonych przez Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan oraz przez Małgorzatę Jakubicz, certyfikowaną trenerkę biznesu.

Przed rozpoczęciem szkoły letniej uczestnicy wzięli udział w dwóch szkoleniach zdalnych, których celem było ujednolicenie podstawowej wiedzy, głównie z zakresu samej Inicjatywy Trójmorza oraz wspólnej historii krajów regionu. Umożliwiło to efektywniejszy start zajęć realizowanych już w trybie stacjonarnym.

Pierwszy tydzień Szkoły Liderów Trójmorza składał się z warsztatów i wykładów podnoszących kompetencje przywódcze uczestników. Po trzech pierwszych dniach, uczestnicy dwa kolejne dni spędzili biorąc udział w charakterystycznych i wysoko wyspecjalizowanych dla danego obszaru zajęciach z zakresu biznesu, aktywności społecznej i polityki obywatelskiej. Warsztaty zostały poprowadzone przez najlepszych naukowców i ekspertów biznesowych, we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i korporacjami.

Warsztaty w drugim tygodniu Szkoły / Fot: Anna Rejman

Drugi tydzień projektu został dedykowany pracy w interdyscyplinarnych zespołach, w ramach których uczestnicy dyskutowali nad bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi i wyzwaniami stojącymi przed krajami Trójmorza, a także rozwiązywano bieżące problemy krajów Inicjatywy przy wykorzystaniu metod takich jak m.in. Design Thinking.

Zwieńczeniem tego intensywnego okresu była oficjalna Gala Finałowa zorganizowana w niezwykłych wnętrzach Hotelu Bellotto, na której tuż po przemówieniach otwierających wygłoszonych przez Prorektora SGH Krzysztofa Kozłowskiego, Dominika Brodowicz, PhD, Przewodniczącej Zespołu ds. Programu TSLS oraz odczytaniu listu od Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawida Kosteckiego, uczestnicy mieli okazję zaprezentować efekty swojej pracy – propozycje wdrożenia opracowanych przez siebie rozwiązań. Młodzi liderzy zaprezentowali zidentyfikowane problemy, z którymi mierzą się państwa regionu Trójmorza, a także wypracowane propozycje ich rozwiązań w 7 obszarach tematycznych:

 1. Biznes i przedsiębiorczość
 2. Zdrowie
 3. Edukacja i rynek pracy
 4. Wyzwania technologiczne
 5. Klimat, ekologia i energetyka
 6. Dziedzictwo kulturowe
 7. Społeczne zaangażowanie młodzieży
Otwarcie Gali Finałowej / Fot: Anna Rejman

Co ważne, wspólnie opracowane pomysły i wizje projektów zmian prezentowane podczas Gali Finałowej zostały ujęte w publikacji, która zostanie wydana i rozpowszechniona wśród liderów politycznych i społecznych regionu już w pierwszym kwartale 2023 roku. Aspekt edukacyjny projektu objął także wycieczki krajoznawcze, które odbywały się regularnie w ciągu dwóch tygodni spędzonych przez uczestników na terenie Polski. Młodzi liderzy mieli okazję poznać polską kulturę kulinarną, muzyczną, a także mogli zobaczyć najbardziej znane polskie atrakcje turystyczne.

Nad poziomem merytorycznym całego projektu czuwał zespół ds. programu, złożony z pracowników naukowych SGH, alumnów oraz wybitnych ekspertów zewnętrznych. W jego skład weszli: prof. Eliza Przeździecka (KGŚ SGH), Marek Łyżwa (Korporacja HZ SGH), Piotr Wasilewski (alumn SGH, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem), Kamila Wykrota (Forbes Experience Lab), Sebastian Stodolak (wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, publicysta DGP), Igor Janke (prezes Instytutu Wolności, dziennikarz) oraz aktywni przedstawiciele środowiska studenckiego a zarazem członkowie naszej Fundacji: Emilia Szczukowska, Julian Smółka i Hubert Wejman. Pracami zespołu kierowała dr Dominika Brodowicz, członkini m.in. The Futures Academy (DIT) i Urban Land Institute.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez tytanicznego zaangażowania ze strony licznych jednostek SGH, w szczególności Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, a także Działowi Obsługi Projektów.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy odpowiedzialnej postawy, woli zaangażowania w zmiany nie tylko na terenie swojego kraju, ale także w regionie Inicjatywy. Efekty ich pracy zobaczymy już niedługo w formie raportu!

Zespół TSLS 2021/2022:

 • Przewodnicząca Zespołu: Emilia Szczukowska
 • Zespół Finansów i Administracji: Jan Dziewoński, Jan Żelazny
 • Zespół Współpracy Międzynarodowej: Piotr Rodak, Bruno Pawłowicz, Agnieszka Wrona, Anna Waśniowska
 • Zespół Promocji Międzynarodowej: Marty Filus, Wiktoria Grzywacz, Urszula Nowak, Julia Mituta
 • Zespół Logistyki: Jolanta Szulborska, Karolina Mikulec, Martyna Pawluk, Karol Muc
 • Zespół Programowy: Piotr Ciszewski, Hubert Wejman, Piotr Jankowski
 • oraz Prezes Zarządu EFRP, wspierający Zespół w każdym z wymienionych obszarów: Julian Smółka

Autor artykułu: Łukasz Wołoszczak

Poprzedni wpis
Finał VIII edycji High School Business Challenge
Następny wpis
Dofinansowanie z Funduszu Młodzieżowego

Ostatnie aktualności

Menu